IPIE zaprojektuje oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 794.

28.05.2014 r.

IPIE podpisuję umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi wojewódziej (DW794). Firma powiększa swój udział w rynku oświetlenia dróg województwa małopolskiego. Nowa umowa to początek powiększania rynku w tym obszarze. Decelowo IPIE będzie wykonywać jeszcze inne projekty oświetlenia dróg i ulic w tym rejonie. Projekt zostanie zakończony jeszcze w 2014 roku. Oświetlenie drogowe jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo publiczne w miastach i wsiach.

DW794 Droga wojewódzka nr 794 (DW794).

Drogi, jako ciągi komunikacyjne, są obecnie jednym z najważniejszych obszarów zastosowania techniki świetlnej. Racjonalny dobór sprzętu oświetleniowego: źródeł światła o wysokiej skuteczności świetlnej, opraw oświetleniowych o wysokiej sprawności i optymalnym rozsyle światła, gwarantuje użytkownikom dróg poprawę bezpieczeństwa, wygodę i komfort widzenia, a także przyczynia się do znacznych oszczędności energii elektrycznej. Niebagatelne znaczenie ma także estetyka oświetlenia drogowego.

Droga wojewódzka nr 794 (DW794) - droga wojewódzka położona na terenie województw: małopolskiego i śląskiego. Łączy Kraków z Wolbromem i Koniecpolem. Biegnie w kierunku południkowym. Jej długość wynosi 93 km.© 2013-2024 ipie.pl: www.ipie.pl