projekt

Kierownik budowy, inspektor nadzoru

Firma świadczy usługi Kierownika Budowy z branży elektrycznej - prowadzimy wiele budów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, ale także magazynowych. Rolę kierownika budowy oraz jego podstawowe zadania reguluje Prawo Budowlane, które jest dla nas wyznacznikiem działalności.

Jako przykładowe obowiązki Kierownika Budowy ustawa Prawo Budowlane wymienia:
- prowadzenie dokumentacji budowy;
- zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę;
- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Pierwsze czynności wykonywane przez Kierownika Budowy to:
- złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
- wpis do dziennika budowy;
- przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Współpraca z nami zaczyna się od spotkania, na którym zapoznajemy się z projektem budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne.
W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy.

Świadczona przez naszą firmę usługa Inspektora Nadzoru niesie za sobą wiele korzyści:
- jesteśmy reprezentantem interesów Inwestora;
- bierzemy na siebie odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
- prowadzimy na bieżąco usługi doradztwa i wspieramy radą podczas całego procesu budowy;
- mamy uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy;
- kontrolujemy jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy;
- dzięki nam Inwestor zaoszczędzi nerwy wynikające z nierzetelności wykonawców;
- podejmiemy się kontroli kosztów budowy, dzięki czemu Inwestor zostanie uchroniony przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji;
- skontrolujemy jakość materiałów zastosowanych podczas budowy.© 2013-2023 ipie.pl: www.ipie.pl