Podsumowanie roku 2022

Kontynuacja dobrej passy

Zgodnie z przewidywaniami, rok 2022 okazał się rzeczywiście trudny na ważnych dla IPIE rynkach. Także od przyszłego roku nie można za wiele oczekiwać. Dlatego na 2023 obowiązuje ta sama prognoza co do rozwoju firmy, jak dla roku poprzedniego. Można ją podsumować następująco: przeciwstawić się tendencjom rynkowym, wykorzystać swoje mocne strony, umocnić stabilność gospodarczą firmy i w ten sposób pozostać dla klientów firmą pierwszego wyboru. Ogólnie biuro projektowe chciałoby pozostać tym graczem, który odnosi sukcesy oraz przyczynia się do sukcesów swoich klientów.

Ciągłe doskonalenie

Podsumowując, IPIE startując w trudnym, 2022 roku, uzyska pozytywny poziom (obrotów). Po drugie, firma rozwija się i zaczęłą pracować "jak dobrze naoliwiony mechanizm" oraz zapewni swoim partnerom rynkowym, potrzebną i pożądaną terminowość zleceń. Po trzecie, firma będzie szukać szczególnych szans wzrostu poprzez strategiczne pozyskiwanie nowych rozwiązań projektowych. Po czwarte, firma czuje się na siłach, także w 2023 roku powiększyć swój udział w rynku. I po piąte, IPIE zamierza zostać firmą ogólnopolską, innowacyjną i będzie ciągle „blisko klienta“.

Nasz rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie nasi klieci i partnerzy. Nasz sukces jest wprost proporcjonalny do sukcesu naszych klientów. Dlatego cenimy sobie stałą współpracę, ponieważ to ona stanowić będzie w niedalekiej przyszłości o sile naszej firmy.© 2013-2023 ipie.pl: www.ipie.pl