Wzrost usług na wykonanie świadectw energetycznych

Firma IPIE na początku roku 2014 odnotowała znaczący wzrost usług na wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Mamy nadzieję, że trend zapotrzebowania na tego typu usługi utrzyma się, a my sprostamy oczekiwaniom naszych klientów.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (pot. certyfikat energetyczny) oraz zawód certyfikator energetyczny wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh/m²/rok. Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa.© 2013-2023 ipie.pl: www.ipie.pl