Projekt oświetlenia drogi gminnej w Ojcowie.

28.09.2016 r.

Biuro IPIE wykonało projekt oświetlenia nocnego drogi gminnej w Ojcowie - Ojcowski Park Narodowy. Firma powiększa swój udział w projektowaniu oświetlenia dróg województwa małopolskiego. Projekt oświetlenia nocnego w Ojcowski Parku Narodowym to dowód na to, iż firma IPIE potrafi uzgodnić i przygotować dokumentację w Parku Narodowym oraz obszarze Natura 2000. Oświetlenie nocne jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo publiczne w Ojcowie. Ponadto, umożliwi nocne spacery - do tej pory niebezpieczne w Parku.

Ojcowski Park Nardowy Wieś Ojców

Oświetlenie parkowe przygotowane przez IPIE to oświetlenie bezpieczne dla owadów i przyjazne dla środowiska naturalnego. Wspólne uzgodnienia z Dyrekcją Ojcowskiego Parku Narodowego pozwoliły przygotować rozwiązania, które korelują z przyrodą, tak cenna dla tego obszaru.

Ojcowski Park Narodowy – park narodowy w Polsce, utworzony w 1956. Znajduje się on w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, około 16 km od Krakowa. Położony jest na obszarze 4 gmin: Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa. Zajmuje powierzchnię 21,46 km2.
Leży w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje: środkową część Doliny Prądnika, część Doliny Sąspowskiej wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. Jest najmniejszym z polskich parków narodowych. Jego symbolem jest nietoperz.© 2013-2024 ipie.pl: www.ipie.pl